Miljömål och krav i projekt

Fastighetskontoret har generella miljökrav och miljömål som gäller för projekt. Kraven ska användas vid projektering och produktion för de byggnader och fastigheter vi förvaltar.

På den här sidan har vi samlat de dokument som är viktiga vid ny- och ombyggnationer. I det projektanpassade miljöprogrammet ska det bland annat framgå vilka projektanpassade miljökrav som gäller projektet, vilka avsteg som görs från kravdokumentet Miljömål och krav i projekt samt roller, ansvar, miljörisker, uppföljning och dokumentation.

Miljökrav