Tekniska anvisningar

Fastighetskontoret har tagit fram tekniska anvisningar för de byggnader och fastigheter vi förvaltar och utvecklar. Anvisningarna tydliggör tekniska krav och fungerar som ett stöd för kontorets egen organisation samt entreprenörer och konsulter.

Du ska alltid använda de tekniska anvisningarna för att säkerställa fastighetskontorets säkerhetspolicy.

Vid om- och nybyggnation samt i förvaltning ska du använda de tekniska anvisningarna som ett komplement till myndighetskrav och branschregler. Ställer anvisningarna större krav än de lagar och föreskrifter som gäller ska du använda de tekniska anvisningarna.

Miljömål och krav i projekt

Fastighetskontorets har generella miljökrav och miljömål som gäller för projekt. De är inte tekniska anvisningar men de ska alltid följas vid projektering och produktion för de byggnader och fastigheter vi förvaltar.

Miljömål och krav i projekt

Avsteg

Fastighetskontoret ska alltid godkänna eventuella avsteg från dessa tekniska anvisningar. Använd blanketten: Begäran om avsteg från teknisk anvisning. Den skickas alltid in via ansvarig projektledare vidare till funktionsbrevlådan: Funktion.FSK.Teknikspecialisterna@stockholm.se