Person sitter på en stenhäll och ser ut över Stockholm. Foto: Yanan Li.

Fastighetskontoret

Har du varit i Stadshuset, Kulturhuset eller Börshuset? Tre symbolbyggnader som visar hur samhället har vuxit fram och fungerat under olika tidsepoker. Byggnaderna ingår i stadens unika och spännande fastighetsbestånd, som vi fastighetskontoret förvaltar, vårdar och utvecklar.

I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för Stockholms invånare, företagare och besökare.