Hyresgäst

Här finns för dig som är hyresgäst hos fastighetskontoret information om felanmälan, hyresbetalning, byte av lägenhet och vår kundtidning Avtryck.

Gör felanmälan

Har du upptäckt fel i din lägenhet, lokal, byggnad eller fastighet som du hyr från oss? Gör din felanmälan här direkt på webben.

Gör felanmälan

Betala hyran med autogiro eller e-faktura

Privatpersoner och intresseorganisationer som är kunder hos oss kan betala hyran med e-faktura eller autogiro.

Betala faktura med autogiro eller e-faktura

Byta lägenhet

Du som hyr lägenhet av fastighetskontoret har möjlighet att byta den mot en annan bostad.

Byta lägenhet

Kundtidningen Avtryck

Fastighetskontorets kundtidning Avtryck speglar det mesta som rör sig i och kring våra fastigheter. Vi berättar om utvecklingsprojekt och ombyggnader. Vi presenterar gamla och nya hyresgäster. Vi informerar om tekniska och ekonomiska förvaltningsfrågor och mycket annat.

Kundtidningen Avtryck