Underhålls- och ombyggnadsprojekt

Fastighetskontoret förvaltar, vårdar och utvecklar Stockholms stads byggnader och fastigheter kontinuerligt. För dig som hyresgäst kan det ibland innebära att vi behöver genomföra små eller stora underhålls- och ombyggnadsprojekt i den byggnad, fastighet, lokal eller lägenhet du hyr av oss.

Vi har en långsiktig plan för våra fastigheter för att,

  • utveckla fastigheterna och byggnaderna resurseffektivt,
  • de ska bli fria från miljö- och hälsostörande ämnen,
  • de blir energieffektiva med förnyelsebar energiförsörjning,
  • de ska vara trygga, säkra och tillgängliga.

Flera av våra medarbetare är med och arbetar i projekten. De har olika roller exempelvis kundförvaltare, teknikförvaltare, drifttekniker, byggprojektledare och upphandlare. De har även ansvar för olika verksamhetsområden bland annat planering, utveckling, projektering, genomförande till rätt kvalitet, kontroller, tillsyn och skötsel, tekniska system och underhåll. Som hyresgäst kommer du i kontakt med dem på olika sätt under projektets gång.

Stockholm växer

På webbplatsen Stockholm växer får du veta mer om hur staden utvecklas och hur det påverkar de platser du bor och rör dig på. Där hittar du bland annat fastighetskontorets större underhålls- och investeringsprojekt med information om varför vi genomför projektet, vad det konkret innebär för dig som hyresgäst och kund samt vem som ansvarar och hur tidplanen ser ut.

Stockholm växer