Om oss

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov – exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

Vårt fastighetsbestånd

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Stadens byggnader och mark

Vår inriktning

Möjligheternas Stockholm – där vi skapar värden och attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.

Vår affärsidé

Vi förvaltar och utvecklar unika fastigheter till nytta och nöje för alla i Stockholm.

Våra fyra löften – vår värdegrund

Vår värdegrund bidrar till en arbetsplats där vi trivs, känner arbetsglädje och skapar positiva resultat. Värdegrunden vägleder oss i hur vi arbetar såväl mot varandra som mot våra kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare. Vi sammanfattar vår värdegrund i fyra begrepp:

  • Ansvarstagande
  • Nytänkande
  • Professionalism
  • Helhetsperspektiv.

Fackförvaltningar i Stockholms stad

Fastighetskontoret tillhör Stockholms stads fackförvaltningar, som bland annat ansvarar för fastighetsförvaltning, stadsplanering, gatuskötsel, skola, idrott, miljö och bibliotek.