Nyheter

2022

Fastighetskontoret flyttar in i sina nya kontorslokaler under vecka 17, från Hantverkargatan 2 till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Tisdag den 2 maj flyttar fastighetskontorets medarbetare in i de nya lokalerna.

Från och med måndag 25 april är fastighetskontorets besöksadress Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. I Tekniska nämndhuset pågår fortfarande en del arbeten, bland annat med att bygga om huvudentrén och receptionen. Till dessa arbeten är klara (våren 2023) anmäler du ditt besök i den nya provisoriska receptionen som du når via gården mot Flemminggatan.

Fastighetskontorets kontaktuppgifter

Telefon (växel): 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Besöksadress

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm

Postadress

Box 8312, 104 20 Stockholm

Varuleveranser

Pipersgatan 34, 112 28 Stockholm

Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset har genomgått en upprustning och ombyggnation till att bli en mer hållbar, flexibel och funktionell kontorsbyggnad. Här samlokaliseras stadens tekniska förvaltningar: exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

4

mar

Från avfall till resurs

I Agenda 2030 har världens länder för första gången enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. Omställningen till cirkulär ekonomi är en viktig del att nå dit. Vad innebär det för byggsektorn och fastighetsägare?

(mer…)

4

mar

Trygghet och säkerhet är högt prioriterade områden i stadens vision. Det gäller såväl långsiktigt strategiska frågor som de konkreta insatserna i vardagen. Möt några av fastighetskontorets medarbetare som har fullt fokus på trygghet!

(mer…)

4

mar

Stockholm är numera en mycket stilla hamnstad. Men i mitten av 1800-talet stod master, rår och segel tätt, och det myllrade längs kajerna när oceanångare och segelfartyg kom med spännande varor från när och fjärran. Idag finns bara ett fartyg kvar; den tremastade fullriggaren af Chapman.

(mer…)

4

mar

Naturlig plats för barn

Efter Medborgarhusets renovering har Tranströmerbiblioteket fått nya lokaler med egen ingång från Götgatan. Ett bibliotek med barn i fokus.

(mer…)

3

feb

Nytt nummer av Avtryck

I det här numret kan du bland annat läsa om hur vi arbetar med att öka tryggheten i och kring våra fastigheter, om hur vi gör avfall till resurs med cirkulärt byggande, om några av de vackra och unika möblerna som finns i våra byggnader och mycket mer.

(mer…)

2021

15

jun

Ett nytt nummer av vår kundtidning Avtryck har kommit ut, där vi speglar det mesta som rör sig i och kring våra fastigheter. Vi berättar om utvecklingsprojekt och ombyggnader, presenterar hyresgäster, informerar om tekniska och ekonomiska förvaltningsfrågor och mycket annat.

(mer…)

Att kalla Kulturhuset för Stockholms hjärta känns en smula klichéartat, men faktum är att det stämmer ganska bra. I september 2020 öppnade en av stadens mest folkkära byggnader återigen efter 1,5 års upprustning.

(mer…)

13

jan

Nytänkande och kreativitet är nyckelingredienser när nya stadsdelar växer fram i redan tätbebyggda områden. Längs Årstastråket äger fastighetskontoret flera bostadsrätter som omvandlats och anpassats till förskoleverksamhet.

(mer…)

11

jan

Vattenrening i nytt ljus

Smuts och bakterier i en simhall går tyvärr inte att undvika. För att hålla rent, fräscht och tryggt för badgäster har klor använts i bassängvattnet. Nu prövas en ny lysande metod i Västertorpshallen.

(mer…)