Nyheter

2024

11

jun

Innan regnet kommer

I takt med klimatförändringarna blir de så kallade 100-årsregnen tätare. Det kräver att fastighetsägare gör nödvändiga anpassningar i och runt sina byggnader, så att de klarar av att stå emot kraftiga vattenmängder. Ändrad höjdsättning av mark för att leda bort vatten från byggnader, fördröjningsdammar, ökade dimensioner på stuprör och sedumtak är några exempel på så kallade skyfallsåtgärder.

(mer …)

Ett år har gått sedan platsen under Sergelfontänen väcktes till liv igen och blev en ny hubb för musikskapare. Ett år som Jeanette von Arnold, en av grundarna till The Node, beskriver som en berg- och dalbana, men som har en framtid där hon ser att allt faller på plats.

(mer …)

Den tillfälliga brandstationen vid S:t Göran sjukhus är på plats och i sommar flyttar brandmännen dit. En evakuering som är nödvändig för att kunna renovera den nästan 100 år gamla brandstationen på Hantverkargatan och anpassa lokalerna för en modern och effektiv räddningstjänst.

(mer …)

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är ett lagkrav som gäller både hyresgäster och hyresvärd. Men vem ansvarar för vad? Brandskyddssamordnare Erik Östring ger tips om vad du som hyresgäst bör tänka på för att trygga din verksamhet, lokal och medarbetare.

(mer …)

2022

Fastighetskontoret flyttar in i sina nya kontorslokaler under vecka 17, från Hantverkargatan 2 till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Tisdag den 2 maj flyttar fastighetskontorets medarbetare in i de nya lokalerna.

(mer …)

4

mar

Från avfall till resurs

I Agenda 2030 har världens länder för första gången enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. Omställningen till cirkulär ekonomi är en viktig del att nå dit. Vad innebär det för byggsektorn och fastighetsägare?

(mer …)

4

mar

Trygghet och säkerhet är högt prioriterade områden i stadens vision. Det gäller såväl långsiktigt strategiska frågor som de konkreta insatserna i vardagen. Möt några av fastighetskontorets medarbetare som har fullt fokus på trygghet!

(mer …)

4

mar

Stockholm är numera en mycket stilla hamnstad. Men i mitten av 1800-talet stod master, rår och segel tätt, och det myllrade längs kajerna när oceanångare och segelfartyg kom med spännande varor från när och fjärran. Idag finns bara ett fartyg kvar; den tremastade fullriggaren af Chapman.

(mer …)

4

mar

Naturlig plats för barn

Efter Medborgarhusets renovering har Tranströmerbiblioteket fått nya lokaler med egen ingång från Götgatan. Ett bibliotek med barn i fokus.

(mer …)

3

feb

Nytt nummer av Avtryck

I det här numret kan du bland annat läsa om hur vi arbetar med att öka tryggheten i och kring våra fastigheter, om hur vi gör avfall till resurs med cirkulärt byggande, om några av de vackra och unika möblerna som finns i våra byggnader och mycket mer.

(mer …)