Nyheter

25

apr

Fastighetskontoret flyttar till nya kontorslokaler

Tekniska nämndhuset Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Fastighetskontoret flyttar in i sina nya kontorslokaler under vecka 17, från Hantverkargatan 2 till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Tisdag den 2 maj flyttar fastighetskontorets medarbetare in i de nya lokalerna.

Från och med måndag 25 april är fastighetskontorets besöksadress Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. I Tekniska nämndhuset pågår fortfarande en del arbeten, bland annat med att bygga om huvudentrén och receptionen. Till dessa arbeten är klara (våren 2023) anmäler du ditt besök i den nya provisoriska receptionen som du når via gården mot Flemminggatan.

Fastighetskontorets kontaktuppgifter

Telefon (växel): 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Besöksadress

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm

Postadress

Box 8312, 104 20 Stockholm

Varuleveranser

Pipersgatan 34, 112 28 Stockholm

Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset har genomgått en upprustning och ombyggnation till att bli en mer hållbar, flexibel och funktionell kontorsbyggnad. Här samlokaliseras stadens tekniska förvaltningar: exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.