Nyheter

7

jun

Brandskyddsarbete – säkerhet för hus och hyresgäst

Erik Östring vid en brandfilt monterad på väggen, foto.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är ett lagkrav som gäller både hyresgäster och hyresvärd. Men vem ansvarar för vad? Brandskyddssamordnare Erik Östring ger tips om vad du som hyresgäst bör tänka på för att trygga din verksamhet, lokal och medarbetare.

Brand är bland det värsta som kan drabba en verksamhet. Allra värst om det är lokaler där många människor vistas, som teatrar och idrottshallar. Ett säkert brandskydd är därför prioriterat för alla fastighetskontorets byggnader. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett lagkrav som gäller både hyresgäster och hyresvärd. SBA handlar om att båda parter måste dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet, till exempel hur man gör kontroller av brandsläckare, hänvisningsarmaturer eller att utrymningsvägar är fria från hinder.

Få in rutinen

A och O är en god dokumentation. I dokumentationen ska det framgå när kontroll genomfördes, av vem, och resultatet, så att brandskyddskontrollen går att spåra. Vem som ansvarar för vad är relativt tydligt. Som fastighetsägare och hyresvärd ansvarar fastighetskontoret för att sprinkler eller brandlarm finns, beroende på typ av byggnad, verksamhet och kravställning. Du som hyresgäst ansvarar bland annat för att det finns godkända handbrandsläckare, fria utrymningsvägar och att personal vet vad de ska göra.

– Ta för vana att gå en ”brandrond”, tipsar Erik Östring, brandskyddssamordnare på fastighetskontoret. Ta papper och penna eller lämpligt digitalt program och gå igenom dina lokaler minst en gång i månaden eller efter behov. Kontrollera att brandsläckare och annan skyddsutrustning finns där de ska och att dessa inte är blockerade eller på något sätt skadade. Kolla nödljusarmaturer lyser och inte har några blinkande felindikationer. Se till att ha årliga brandövningar, så att ni säkert vet vem som gör vad om olyckan är framme.

Missa inte de vanliga felen

Vilka risker som finns och vad som bör ingå i kontrollistan beror på vilken verksamhet och lokal du har. Det kan vara allt från timer till kaffebryggaren till att branddörrar sluter tätt eller att rökluckan fungerar felfritt. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.
Verksamheter som idrottshallar, där det rör sig mycket folk och mycket kan hända, kan gärna kontrolleras en gång i veckan. Vid evenemang med många gäster finns särskilda checklistor över vad som måste genomföras och dokumenteras, så att framförallt utrymningsvägar är fria från hinder och att annan utrustning finns på plats. Ett fläktrum uppe på tak kanske räcker att se över årligen.

– Vi som hyresvärd ansvarar för alla fasta installationer. Men det är du som hyresgäst som upptäcker först om till exempel en lampa i en nödbelysning är trasig. Då är det viktigt att omgående felanmäla det till oss. Just nödskyltar kan vara knepiga att kontrollera, eftersom de ska lysa en viss tid även vid ett strömbortfall. Den kontrollen kan vi på fastighetskontoret hjälpa dig med.

En annan viktig del i arbetet är att se till att utrymningsvägar är fria. Här hamnar lätt möbler, bråte och andra saker ”lite tillfälligt”.

– En brand tar aldrig hänsyn till om något står i vägen tillfälligt eller permanent. Saker i trapphus både försvårar för räddningstjänsten och blir bränsle för en brand. En annan vanligt förekommande brist är att man satt en kil så att branddörrar står öppna. Med då bryts en brandcell, vilket kan få förödande konsekvenser. Om man behöver ha en branddörr öppen så finns det smarta lösningar, till exempel en dörrmagnet som är kopplad till brandlarm, som gör att dörren stängs automatiskt om brandlarmet går.

Behöver du hjälp?

Vill du få bättre koll på SBA, eller behöver hjälp att informera om arbetet och komma igång i din organisation? Eller saknar du något i dina lokaler? Kontakta din kundförvaltare hos oss på fastighetskontoret så går vi igenom din verksamhet och ser hur vi kan hjälpa till!

Fastighetskontorets felanmälan


Toppbilden är fotad av Lennart Johansson.