Nyheter

11

jan

Vattenrening i nytt ljus

I Västertorps simhall testas nu en ny reningsmetod med LED-lampor.

Smuts och bakterier i en simhall går tyvärr inte att undvika. För att hålla rent, fräscht och tryggt för badgäster har klor använts i bassängvattnet. Nu prövas en ny lysande metod i Västertorpshallen.

Klorrening är effektivt men har också många nackdelar. Det ger upphov till skadliga biprodukter som hamnar i luften. De här ämnena angriper material som trä, metall och betong och gör bland annat att armeringsjärnen inne i betongen rostar och hela byggnaden slits fortare än nödvändigt. Det drabbar alla simhallar i hela Sverige.

I Västertorps simhall pågår nu ett test med en ny metod för vattenrening, där man belyser vattnet med ett bakteriedödande ljus i en så kallad fotokatalys. Det blåvioletta LED-ljuset har en våglängd på 405 nanometer, en våglängd som gör att bakterierna faller sönder och dör.

– Den här våglängden finns i vanligt solljus. Det är samma typ av ljus som används vid acnebehandling och i slussar in till operationssalar, säger Björn Wahlberg, projektledare på fastighetskontoret.

LED-lamporna har installerats i taket och i gluggar under vattennivån och belysningen är på mellan klockan 22 och 06. Tack vare ljusbehandlingen kan klorhalten sänkas avsevärt i bassängen. Det sparar inte bara trä, metall och betong i själva byggnaden, utan ger även bättre luft och miljö för alla som vistas i simhallen. Inte minst för personalen!

Lägre klorhalt ger även stora energibesparingar. När luften blir bättre krävs inte lika mycket ventilation. Fotokatalysen gör också att själva bortforslandet av de döda bakterierna inte kräver uppvärmt vatten.

Björn Wahlberg, projektledare på fastighetskontoret

Björn Wahlberg, projektledare på fastighetskontoret.

Förlängd livslängd

För att hålla en ännu högre hygiennivå ska även en partikelmätare installeras. Den kan snabbt upptäcka främmande partiklar i vattnet och slå larm om det skulle ske en bajsolycka i vattnet. I källaren ska anläggningen också kompletteras med reningsfilter med UV-ljus.

Metoden med det blåvioletta ljuset testas och utvärderas i samarbete med KTH. Ett årslångt test har redan gjorts i mindre skala i den lilla bassängen i Enskedehallen med mycket goda resultat. Klorhalten kunde sänkas avsevärt, vilket är bra för både badgäster, personal och själva simhallen.

– Genom att döda bakterier med ljus istället för att klorera vatten kan vi kanske förlänga livstiden på våra simhallar med 10–15 år, säger Björn.

Att metoden prövas just i Västertorpshallen är ingen slump. Simhallen är sliten och de tekniska systemen som ventilation, bassängkonstruktioner och vattenreningsanläggning har egentligen gjort sitt. Men i väntan på besked om var, när och hur en ny simhall ska uppföras får Västertorp alltjämt tjänstgöra som simhall. Och med den nya ljusmetoden blir badupplevelsen lika bra som tidigare!


Text: Blomquist Communication
Bilder: Thomas Henriksson

Avtryck nr 2 2020 (pdf, blädderbar)