Nyheter

27

nov

Teknikförvaltaren med fokus på idrott

”Det är viktigt att besökarna i våra anläggningar har det bra och att vi skapar miljöer och platser där alla får möjlighet att idrotta.”

Spela hockey på Kärrtorps IP, gymma i Farsta sim- och idrottshall eller simma på Nytorpbadet. För att alla ska få möjlighet att idrotta är det viktigt att stadens idrottsanläggningar fungerar som de ska. David Gäddman är teknikförvaltare på fastighetskontoret och har det tekniska ansvaret för idrottsanläggningarna i söderort.

– I mitt arbete är det viktigt att se till att besökarna i våra anläggningar har det bra och att vi skapar miljöer och platser där alla får möjlighet att idrotta, säger David Gäddman.

I rollen som teknikförvaltare måste du ha helhetskoll på byggnaden för att veta vilka arbeten som behöver göras, förklarar David. Vad har byggnaden för tekniska installationer, när är den byggd och hur ser konstruktionen ut. Om något går sönder är det Davids uppgift att se till så det byts ut.

– Jag har ett nära samarbete med driftenheten som sköter det dagliga arbetet, men det är jag som är ansvarig för exempelvis bytet av större installationer, säger David.

Kravställare vid projekt

En stor del av Davids arbete är att vara kravställare vid större arbeten eller så kallade projekt. Exempel på projekt kan vara att anlägga nya konstgräsplaner. I det arbetet har David ett samarbete med idrottsförvaltningen som ofta är beställare av nya konstgräsplaner. När projektet ska starta skriver David ett projektbeslut där han anger vad som ska ingå i projektet. Därefter kopplar han in projektledare från fastighetskontoret som planerar och genomför byggandet av konstgräsplanen.

– Mycket av mitt arbete handlar om att hålla koll på budgeten i projektet och se till så ekonomin håller hela vägen, men också att samordna projektledarna och idrottsförvaltningen så att beställningen blir rätt.

Testar nya generationens konstgräs

Men att anlägga nya konstgräsplaner och samtidigt arbeta för att nå stadens miljömål är en utmaning.

– Vi har ett uppdrag att minska utsläppen av mikroplatser i naturen och arbetar ständigt med att hitta nästa generations konstgräsplaner. Vi testar nya saker och pressar tillverkarna att hitta nya material. En lösning som vi håller på att testa nu är granulatfällor som ska fånga upp granulatet, ett ifyllnadsmaterial som läggs i konstgräset. Det är ett väldigt intressant projekt, säger David.

Arbete bakom kulisserna

David har arbetat på fastighetskontoret sedan 2016 och innan dess arbetade han på idrottsförvaltningen som badmästare.

– Mina erfarenheter från idrottsförvaltningen hjälper mig i mitt arbete idag. Jag har en förståelse för idrottens behov och känner till anläggningarna väl. Det känns även kul att arbeta med anläggningar som jag var mycket i som barn exempelvis har jag spelat hockey på Kärrtorps IP. Nu arbetar jag bakom kulisserna med att få allt att fungera.

Att veta hur allt fungerar, exempelvis de tekniska installationerna i en badanläggning eller hur man håller en jämn temperatur på isen, är inte alltid helt självklart. Till sin hjälp har David kloka och kunniga kollegor på fastighetskontoret.

– Vi är ett gäng här på kontoret som ansvarar för stadens idrottsanläggningar och om du behöver hjälp är det alltid någon som ställer upp. Det är många här som har mycket kunskap, säger David.

Unikt fastighetsbestånd

Fastighetskontoret äger och förvaltar stadens fastigheter och byggnader och enligt David är en av de bästa sakerna med fastighetskontoret det varierande beståndet.

– Det är ett väldigt roligt bestånd att förvalta eftersom vi har många unika offentliga byggnader som berör många i ens närhet. Jag kan lätt bli lite nördig när jag passerar en byggnad som vi äger och börjar berätta anekdoter eller om projekt som pågått där när jag är med kompisar, säger David.