Nyheter

4

mar

Fullriggaren som blev vandrarhem

Under bogseringen passerade skeppet Skeppsbron.

Stockholm är numera en mycket stilla hamnstad. Men i mitten av 1800-talet stod master, rår och segel tätt, och det myllrade längs kajerna när oceanångare och segelfartyg kom med spännande varor från när och fjärran. Idag finns bara ett fartyg kvar; den tremastade fullriggaren af Chapman.

Af Chapman är välkänd och omtyckt siluett i Strömmen och en av fastighetskontorets mer annorlunda innehav. Sedan 1949 har hon legat fast förankrad vid Skeppsholmens kaj och erbjudit övernattning åt tusentals turister som fått njuta en minst sagt annorlunda vandrarhemsupplevelse.

Den sista representanten

Af Chapman är en tremastad fullriggare, 74 meter lång och 11 meter bred. Fullriggare betyder att det är råsegel på alla masterna. Det var den vanligaste riggen på alla bättre segelskepp kring förra sekelskiftet och tremastade ansågs som det klassiska segelskeppet. Af Chapman är en av världens sista representanter för dessa seglande handelsfartyg.

Hon byggdes 1888 i Whitehaven i England som ett fraktfartyg med namnet Dunboyne. Under åren har hon sålts flera gånger, seglat runt hela världen, bytt namn och byggts om till skolskepp. 1923 blev hon övningsskepp åt svenska flottan och döptes till HMS af Chapman. Efter drygt tio år togs hon ur tjänst och ankrades vid Skeppsholmens kaj som logementsfartyg. Under några år var framtiden oviss. Stockholmarna hade vant sig vid den smäckra, vita skutan och det vore synd och skam att hugga upp henne. Det slutade med att Stockholms stad köpte skeppet 1947.

Men vad skulle staden göra med henne? Ett betydande kulturhistoriskt värde förvisso, men hur skulle underhåll och drift bekostas? Att använda henne som vandrarhem var faktiskt ingen långsökt lösning. Det hade länge varit brist på billigare sovplatser i Stockholm, och här fanns ett skepp med massor av utrymme! Beräkningar gjordes, och trots att underhållskostnaderna förväntades bli högre än för ett hus på land, så blev totalpriset väsentligt lägre än om det skulle byggas något nytt. Och båten kunde iordningsställas omgående! Söndag 24 april 1949 bäddade de första nattgästerna ner sig på Stockholms nya vandrarhem.

Rår får stål

Nu har af Chapman varit vandrarhem i över 70 år. Och även en stillaliggande båt utsätts för väder och vind. Under vintern 2021–22 genomgår skeppet därför en renovering av hela riggen, där allt som är slitet och dåligt ska bytas ut, och det som är i bättre skick renoveras. Ett lika omfattande som välbehövligt projekt. Stormasten är 41,6 meter hög, och alla tre master har underdel av stål och de två övre delarna i trä. Nu kommer hela masterna få en kärna av metall, vilket kommer förlänga underhållsintervallen avsevärt. Flera av de vågräta bommarna, rårna, är redan i stål, och ytterligare ett par gamla i trä ska bytas ut. För att behålla intrycket av originalskick är en byggnadsantikvarie från Stadsmuseet med under hela renoveringen. Till våren 2022 är hemfärden till Skeppsholmen planerad, så att vandrarhemmet återigen kan öppna till sommaren.


Text: Blomquist Communication
Bilder: Lennart Johansson

Avtryck nr 1 2022 (pdf)