Nyheter

22

jun

155 ton närmare en giftfri stad

Projektledaren Christer Ek står på Kulturhusets tak.

En hållbar stad med god livsmiljö, där ingen ska utsättas för miljöfarliga ämnen, är något som fastighetskontoret hela tiden strävar efter. Att sanera byggnader från miljögifter som asbest och PCB är en viktig del i det arbetet. Kulturhuset är den senaste byggnaden i raden att genomgå en minst sagt omfattande sanering.

Mitt i Stockholms hjärta ligger det mäktiga Kulturhuset. Här har hundratals teateruppsättningar spelats, inför hundratusentals människor. Fastigheten är blåklassad, den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tillsammans med Teaterhuset intill mäter Kulturhuset 72 000 kvadratmeter som nu har rustats upp och sanerats från miljöfarliga ämnen. Christer Ek är projektledare på fastighetskontoret och har ansvarat för saneringen:

– Kulturhuset stod färdigt 1974. De tekniska installationerna som fläktaggregat, elektronik och vattenledningar började bli gamla och kostnaderna för att hålla huset igång blev allt högre. En upprustning var nödvändig, särskilt med tanke på att huset är byggt under en tid då miljöfarliga ämnen som asbest och PCB var vanliga.

Dåtidens mirakelmedel

Varken asbest eller PCB är särskilt trevliga ämnen men användes flitigt under 60-talet. Asbest är inte farligt så länge det ligger still men när man börjar riva, såga eller borra i materialet så frigörs fibrerna som vid inandning kan bli kvar djupt nere i lungorna. Vid långvarig inandning av asbest kan förändringar i lungorna uppträda och orsaka dammlunga eller lungcancer. Asbest förbjöds helt i Sverige 1982.

– Asbest var dåtidens mirakelmedel, säger Christer. Det är brandtåligt, har isolerande egenskaper, och när det blandades ut med bindemedel var det enkelt att använda som sprutisolering i princip överallt.

PCB användes i Sverige mellan 1956 och 1973 i bland annat fog- och golvmassor. 1973 förbjöds det i annat än slutna system och fem år senare förbjöds all nyanvändning.

– PCB är en av våra allvarligaste miljögifter på grund av att det är fettlösligt och extremt svårt att bryta ner, säger fastighetskontorets miljösamordnare Ingrid Sandström. Det har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur. Den största risken för oss människor att få i oss PCB är via mat, till exempel när vi äter fet Östersjöfisk.

Effektiv renovering

Upprustningen av Kulturhuset påbörjades i januari 2019 och blir klar sommaren 2020. Totalt 18 månader, vilket är oerhört kort tid för ett så komplicerat projekt. Inför saneringen gjordes en miljöinventering för att se var det fanns asbest och PCB. Asbestsaneringen har varit svårast att tidsplanera.

– Vi tog stickprover överallt i huset och gjorde en kartläggning över vilka farliga ämnen som fanns, säger Christer. Omfattningen av ämnena var svår att förstå innan vi började riva och titta in i exempelvis schakt.

Asbestsanering får enbart utföras av auktoriserad personal och fastighetskontoret och entreprenören Skanska har kontrakterat behöriga underentreprenörer med expertkunskap. När asbesten rivs ut kapslas den in i kärl och transporteras till en deponi. Totalt har 155 ton asbest och 500 kg PCB sanerats.

– Med tanke på att PCB framförallt har hittats i små delar som fogar och lister är 500 kilo otroligt mycket, säger Christer.

– Det gjordes en delsanering av PCB i slutet av 90-talet, och tanken med detta projekt är att ta bort resterande. Den omfattande upprustningen kommer kanske inte synas så mycket för Kulturhusets besökare. Men miljösaneringen är en viktig del av projektet och det stora arbetet har gjorts i schakt, fläktrum och teknikutrymmen.

Projektledaren Christer Ek ser fram emot att Kulturhusets verksamheter flyttar tillbaka och huset åter fylls med liv.
– Det är viktigt att komma ihåg varför vi gör det här. Stadens invånare ska ha en vacker och giftfri plats att kunna ta del av kultur i.

Höga miljökrav internt och externt

Fastighetskontoret har högt ställda miljökrav. Alla produkter som används i driften av byggnaderna kontrolleras och dokumenteras. Det ställs också krav på att alla entreprenörer ska redovisa att de byggprodukter som används är fria från miljögifter.

– Vi gör också kontroller av befintliga fastigheter, säger David Vazquez Rico, enhetschef för teknisk förvaltning på fastighetskontoret. Under 2020 görs till exempel statusinventeringar av alla parklekar där bland annat kartläggning av eventuella miljöfarliga ämnen ingår.

David passar på att rikta ett stort tack till alla hyresgäster som hör av sig via fastighetskontorets felanmälan med synpunkter om inomhusmiljön i sina lokaler.

– Du är alltid välkommen att höra av dig, även vid minsta misstanke. Det är viktig information för oss som vi naturligtvis följer upp direkt.


Text: Blomquist Communication
Bilder: Lennart Johansson, Stockholms stad

Avtryck nr 1 2020 (pdf, blädderbar) 

Upprustning av Kulturhuset (extern webbplats, öppnas i ny flik)