Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av Stockholms stads förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens partihandelsområden.

Fastighetsnämnden ansvarar även för

  • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt)
  • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter
  • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad
  • upplåtelser av torgplatser
  • att främja tillförseln av färskvaror och andra livsförnödenheter till Stockholm samt främja partihandeln med sådana förnödenheter.

Fastighetsnämndens reglemente

Fastighetsnämndens politiker

Fastighetsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande i fastighetsnämnden är Dennis Wedin (M).

Kontakt

Rakel Nilsson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 26 233
E-post: sekretariatetFN@stockholm.se

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ till nämnden i frågor som har funktionshinderaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar. Fastighetsnämndens råd för funktionshindersfrågor är knutet till både fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor

Kontakt

Julia Steen, sekreterare för rådet för funktionshindersfrågor
Telefon: 08-508 26 476
E-post: julia.steen@stockholm.se

Handlingar via edokmeetings

Hämta fastighetsnämndens aktuella föredragningslistor, ärenden och protokoll på webbplatsen edokmeetings.

edokmeetings