17

jul

Just nu söker vi två förvaltare

Nackareservatet i Nacka. Foto: Lennart Johansson

Just nu söker vi en kundförvaltare och en förvaltare för naturreservat med mera till Kundförvaltning 2 på fastighetsavdelningen.

Kundförvaltare

I rollen som kundförvaltare är ditt uppdrag att skapa och upprätthålla goda långsiktiga relationer med dina hyresgäster på ett professionellt sätt för att tillgodose deras behov. Du ska även samverka för en god ekonomi för ditt fastighetsbestånd. Du har ett helhetsansvar för de fastigheter som du förvaltar, det vill säga du har ett budget- och resultatansvar samt ett ansvar för att utveckla fastigheterna på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Annons: Kundförvaltare. Sista ansökningsdag 30 augusti 2020.

Förvaltare för naturreservat med mera

Som förvaltare ansvarar du för den operativa, juridiska och ekonomiska förvaltningen av fastighetskontorets naturreservat, friluftsområden, jordbruksarrenden och övrig mark. Du ansvarar även för budget, löpande prognos och uppföljning, ta fram och utveckla skötselplaner samt vårdprogram, teckna och följa upp hyresavtal, arrenden och samfälligheter.
I din roll som förvaltare ingår även ansvar för upplåtelser av jakträtt, ledningar på skogsmark, upphandling och styrning av externa driftentreprenörer, löpande kontakt med grannkommuner, stadsdelsförvaltningar, medborgare, arrendatorer samt entreprenörer.

Annons: Förvaltare – naturreservat. Sista ansökningsdag 30 augusti 2020.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen består av 6 enheter; Driftenheten, Kundförvaltning 1 och 2, Fastighetsadministration, Teknikförvaltning och Teknikspecialister. Våra mål är att ha nöjda kunder, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och erbjuda kunderna väl underhållna fastigheter.