22

apr

Information om hyreslättnader och andra stöd till utsatta branscher

Coronaviruset innebär fortsatt tuffa ekonomiska konsekvenser för hela Sverige och läget är särskilt allvarligt i vissa branscher. Den svenska regeringen föreslår därför att en ny period med tillfälligt statligt stöd till lokalhyresgäster ska återinföras för ytterligare tre månader, januari-mars 2021, liknande det stöd som beviljades av Boverket våren 2020.

Vad kan du som hyresgäst göra?

Du som är hyresgäst hos oss kan nu ansöka om hyreslättnad för det första kvartalet 2021 och om anstånd samt månadsbetalning. Precis som våren 2020 måste du uppfylla kriterierna för stödet enligt regeringens förordning och ha uppfyllt dina förpliktelser mot fastighetskontoret för 2020. Ett avgörande krav är att verksamheten är registrerad i någon av de utpekade och utsatta branscherna.

Hur ansöker jag som hyresgäst om stödet till hyreslättnader?

Du som hyresgäst ansöker om stödet från oss, fastighetskontoret. Därefter ansöker vi som hyresvärd om stödet från länsstyrelsen. För att vi ska hinna behandla din ansökan i tid behöver vi din kompletta ansökan senast 21 maj 2021. Alla ansökningar bedöms individuellt och affärsmässigt. Du som hyresgäst ska även ha uppfyllt dina förpliktelser mot fastighetskontoret för 2020.

Till din ansökan ska du bifoga Hyresgästens intyg som finns att hämta på Boverkets webbplats. Intyget ska vara ifyllt och undertecknat, som du därefter skickar in till Funktion.FSK.Hyreslattnader@stockholm.se .

  1. Hämta Hyresgästens intyg på Boverkets webbplats: Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
  2. Ansök om hyreslättnad från fastighetskontoret

Hur ansöker jag som hyresgäst om månadsbetalning/anstånd?

Du som hyresgäst ansöker om månadsbetalning/anstånd från oss, fastighetskontoret. För att vi ska hinna behandla din ansökan i tid behöver vi din kompletta ansökan senast 21 maj 2021. Alla ansökningar bedöms individuellt och affärsmässigt. Du som hyresgäst ska även ha uppfyllt dina förpliktelser mot fastighetskontoret för 2020.

Ansök om månadsbetalning/ anstånd

När får jag besked om jag har beviljats stöd?

Vår ambition är att hantera din ansökan skyndsamt. Det är svårt att bedöma antalet ansökningar. Vi hanterar ärenden som inkommer löpande.

Samlad information

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Insatser för näringslivet

På regeringens webbsida kan du ta del av den samlade informationen om tillfällig hyreslättnad i utsatta branscher.

Tillfällig hyreslättnad i utsatta branscher