22

jun

Besked om hyreslättnader

Den svenska regeringen beslutade i våras att avsätta medel för att kunna erbjuda företagare i utsatta branscher sänkta fasta hyror under perioden april-juni 2020. Stödet uppgår till 50 procent av bashyran, där staten står för 25 procent när också fastighetsägaren går in med 25 procent. 

Fastighetskontorets hyresgäster som uppfyller kriterierna för hyresstödet har kunnat ansöka om det fram till den 31 maj 2020. Totalt inkom ansökningar gällande 290 hyresavtal. Alla inkomna ansökningar har nu analyserats och bedömts individuellt.

Fastighetskontoret förbehåller sig rätten att göra prioriteringar av hyresstödet utifrån ekonomiska aspekter, vad som är strategiskt viktigt för oss som fastighetsägare och som kommun.

Besked

De hyresgäster som fått ja på sin ansökan får besked om detta under vecka 26 och 27 via brev, tillsammans med en överenskommelse om att stödet utbetalas givet att fastighetskontorets ansökan i sin tur godkänns av staten. Du som hyresgäst ska underteckna överenskommelsen och omgående skicka tillbaka den till fastighetskontoret.

De hyresgäster som fått avslag på sin ansökan får också besked om detta vecka 26 och 27 via brev. Skäl som kan ligga till grund för avslag på en ansökan:

  • Företaget var inte registrerad enligt korrekt SNI-kod vid ansökningstillfället.
  • Företaget har redan andra hyresrabatter.
  • Hyreslättnad ges inte för avtal gällande t.ex. förråd och liknande.
  • Hyreslättnad ges inte i de fall hyran bedöms som väldigt liten, då det i princip skulle innebära en kostnad för kontoret att hantera dessa ansökningar administrativt.
  • Företaget bedöms ha kunnat bedriva sin verksamhet i huvudsak som vanligt under april-juni 2020.
  • Företaget bedöms kunna hämta in eventuella förlorade intäkter.

Fastighetskontoret har behövt göra tuffa prioriteringar bland ansökningarna och är i detta sammanhang inte bara en fastighetsägare utan också en del av Stockholms stad. Därför är det viktigt att i första hand stötta verksamheter som är viktiga för kommunen och medborgarna.

Fastighetskontorets beslut om hyreslättnader kan inte överklagas.