Projekt

Fastighetskontorets större underhålls- och investeringsprojekt har egna webbplatser. Där hittar du bland annat information om varför vi genomför projektet, vad det konkret innebär för våra hyresgäster och kunder, vem som ansvarar samt hur tidplanen ser ut.

Pågående och planerade projekt

BMX-bana i Hökarängen

Stockholm stad planerar att bygga den första BMX-banan anpassad för tävlingsverksamhet. Banan planeras att ligga där nuvarande Hökarängens bollplan finns idag. Den nya BMX-banan beräknas bli klar våren 2023.

Nya rugbyplaner på Gubbängsfältet

Stockholms stad bygger en ny rugbyanläggning på Gubbängsfältet, samt en ny gång-och cykelbana längs Örbyleden. De nya planerna och gång- och cykelbanan beräknas vara klara under 2021.

Renovering av Högdalens simhall

Stockholms stad renoverar och moderniserar Högdalens simhall. Vi totalrenoverar bassängerna, installerar ett nytt vattenreningssystem och förbättrar tillgängligheten. Simhallen öppnar igen våren 2022.

Tillbyggnad på Liljevalchs konsthall

Stockholms stad rustar upp och bygger ut Liljevalchs, Konsthallen 1, stockholmarnas konsthall. Målet är att anrika Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i ytterligare 100 år.

Underhåll av Stadsbiblioteket

Stockholms stad kommer under fem år att genomföra underhållsarbete i Stockholms stadsbibliotek, Spelbomskan 16, och i tillhörande basarer för att säkerställa en trygg, vacker och säker byggnad.

Utveckling av Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad, med cirka 1000 arbetsplatser i huvudbyggnaden Klamparen 7. När hela fastigheten är ombyggd frigörs flera byggnader för andra ändamål. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Utveckling av Vårbergs IP

Stockholms stad utvecklar Vårbergs IP till en mer komplett idrottsplats för allmänhet, skola och föreningsliv. Idrottsplatsen får två nya konstgräsplaner och den befintliga konstgräsplanen rustas upp. Stockholms stad planerar även att bygga en ny multihall.

Genomförda projekt

Ny sim- och idrottsanläggning i Åkeshov

Stockholms stad har renoverat och utvecklat Åkeshovs sim- och idrottshall, Futharken 3. Målet har varit att skapa en modern, funktionell och tillgänglig anläggning. Den nya anläggningen invigdes den 20 januari 2018.

Stadsmuseets upprustning och utveckling

Stockholms stad har rustat upp och utvecklat Stadsmuseet, Stadsgården 1, till en vackrare och mer funktionell byggnad med möjlighet att ta emot fler besökare. Byggnaden har fått nya ytor, ökad tillgänglighet och förbättrad miljö. Stadsmuseet återinvigdes den 27 april 2019.

Ny gymnastikhall på Mälarhöjdens IP

Stockholms stad har byggt en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP. Hallen har två gymnastiksalar, en för artistisk gymnastik och en för truppgymnastik. Mälarhöjdens gymnastikhall invigdes den 31 augusti 2019.

Ny idrottshall i Hjorthagen

Stockholms stad har byggt en fullstor idrottshall i Gasverksområdet. Hallen har en spelplan på 20 x 40 meter och inrymmer omklädningsrum, kafeteria, träningslokaler för fäktning och ytor för läxläsning. Hjorthagshallen invigdes den 20 september 2019.

Arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen

Stockholms stad har byggt ett nytt arkiv vid Liljeholmskajen i fastigheten Druvmusten 3. Den övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla arkiv, kompetens och externa aktörer med en gemensam utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och stadsplanering.

Ny idrottshall på Västberga IP

Stockholms stad har byggt en ny fullstor idrottshall vid Västberga IP och Västbergaskolan. Den nya hallen, som fått namnet Telefonplanshallen, gör att fler barn och unga får möjlighet att utöva idrott. Telefonplanshallen invigdes 20 januari 2020.

Större skola, förskola och idrottshallar i Älvsjö

Kämpetorpsskolan har byggts ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. Skolans tidigare gymnastiksal har ersatts av en ny idrottsplats bestående av två fullstora idrottshallar samt en 11-spelsplan i konstgräs. Området har även fått en ny förskola.

Renovering och utveckling av Östermalmshallen

Östermalms saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år. Saluhallen har fått tillbaka sin forna glans och utvecklats till en modern och hållbar handelsplats.

Nytt utomhusbad på Järvafältet

Stockholms stad har byggt ett utomhusbad på Järvafältet, Akalla 4:1, nära Eggeby gård. Järvabadet har två 25-metersbassänger, en undervisningsbassäng och en plaskdamm. Badet är öppet under sommarmånaderna och kommer att användas av allmänhet och för simskoleverksamhet. Järvabadet invigdes den 12 juni 2020.

Ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen

Stockholms stad bygger Stockholms första träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP, Gubbängen 1:1. Hallen kommer användas av föreningar, skolor och allmänhet och öppnar upp för verksamhet i september 2020.

Utveckling av Medborgarhuset

Medborgarhuset har genomgått den mest omfattande renoveringen på 80 år och utvecklats till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Först ut att öppna är Forsgrénska badet den 17 augusti 2020. Andra verksamheter öppnar successivt efter det.

Upprustning av Kulturhuset

Stockholms stad har rustat upp Kulturhuset och Teaterhuset, Skansen 23, så att husen kan fortsätta vara en knutpunkt för stadens kulturliv i ytterligare 50 år. Upprustningen omfattade främst husens tekniska installationer men besökarna möts också av den del andra förändringar, bland annat det nya besökscentret.