Kundtidningen Avtryck

Fastighetskontorets kundtidning Avtryck speglar det mesta som rör sig i och kring våra fastigheter.

Vi berättar om utvecklingsprojekt och ombyggnader. Vi presenterar gamla och nya hyresgäster. Vi informerar om tekniska och ekonomiska förvaltningsfrågor och mycket annat. Avtryck kommer ut med två nummer per år.

Prenumerera på Avtryck

Du kan prenumerera på vår kundtidning kostnadsfritt genom att skicka in dina kontaktuppgifter till kommunikation.fsk@stockholm.se.

Skicka in dina kontaktuppgifter:

Ange i ämnesraden: Prenumeration av kundtidningen Avtryck

  1. Företagsnamn/namn
  2. Gatuadress/boxadress
  3. Postnummer
  4. Postadress

Avtryck 2-2020

I det här numret kan du bland annat läsa om när vi gör plats för små i en växande stad, om att stockholmarnas hus – Medborgarhuset har öppnat igen, om Stockholms hjärta Kulturhuset och om stadens första bandyhall.

Avtryck 2-2020 (pdf, blädderbar, nytt fönster)

Avtryck 1-2020

I det här numret kan du bland annat läsa om det nya utomhusbadet på Järvafältet, om det stora saneringsarbetet i Kulturhuset, få en inblick i FMN Storstockholms verksamhet, om besöksrekordet i Nackareservatet och träffa fastighetskontorets nya direktör Anders Kindberg.

Avtryck 1-2020 (pdf, blädderbar, nytt fönster)