Besked om hyreslättnader

Coronaviruset innebär fortsatt tuffa ekonomiska konsekvenser för hela Sverige och läget är särskilt allvarligt i vissa branscher. Den svenska regeringen föreslog därför i våras att en ny period med tillfälligt statligt stöd till lokalhyresgäster skulle återinföras för ytterligare 6 månader, april-september 2021, liknande det stöd som beviljades av Boverket vintern 2021.

Fastighetskontorets hyresgäster som uppfyller kriterierna för hyresstödet har kunnat ansöka om det fram till den 15 augusti 2021. Alla inkomna ansökningar blir individuellt bedömda.

Fastighetskontoret förbehåller sig rätten att göra prioriteringar av hyresstödet utifrån ekonomiska aspekter, vad som är strategiskt viktigt för oss som fastighetsägare och som kommun. Beslut om hyreslättnader kan inte överklagas.

När får jag besked om jag har beviljats stöd?

Vår ambition är att hantera din ansökan skyndsamt. Det är svårt att bedöma antalet ansökningar. Vi hanterar ärenden som inkommer löpande.

Samlad information

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Insatser för näringslivet

På regeringens webbsida kan du ta del av den samlade informationen om tillfällig hyreslättnad i utsatta branscher.

Tillfällig hyreslättnad i utsatta branscher